UBND tỉnh họp nghe báo cáo xây dựng Đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025.

Đăng ngày 09 - 10 - 2020
100%

Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh họp nghe báo cáo xây dựng Đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày tóm tắt dự thảo Đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016 – 2020, có 31 nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước triển khai trên địa bàn tỉnh (tăng gần 50% so với giai đoạn 2011 – 2015), có 199 đề tài/dự án KHCN cấp tỉnh và nhiều đề tài/ dự án KHCN cấp cơ sở đã được triển khai. Tiềm lực KHCN đã được tăng lên: đã thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, Trung tâm đào tạo chuyển giao công nghệ thông tin… Chính sách khuyến khích phát triển KHCN lần đầu tiên được ban hành tại Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND để triển khai thực hiện, góp phần khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp tích cực ứng dụng chuyển giao KHCN và đổi mới công nghệ nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Đã có 50 sản phẩm địa phương đạt tiêu chuẩn và được bảo hộ về sở hữu trí tuệ; 100% dự án đầu tư có nguy cơ tác động đến môi trường được thẩm định theo quy định…

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Mục tiêu chung phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2025 là nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ, chú trọng đổi mới sáng tạo; chủ động, tích cực tham gia và ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của Cách mạng công nghệ lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững giai đoạn 2021- 2025. Xây dựng thêm 4 nhóm chuyên gia trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và y dược; 100% tổ chức KHCN công lập được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực để chất lượng hoạt động và dịch vụ đạt loại tốt trở lên; xây dựng mới được ít nhất 30 doanh nghiệp KHCN; ươm tạo được ít nhất 30 doanh nghiệp sản xuất phần mềm, nội dung số; vốn đầu tư từ ngân sách hàng năm cho KHCN không dưới 2% tổng chi ngân sách vào năm 2025; đẩy mạnh ứng dụng KHCN& đổi mới sáng tạo; đổi mới phương thức tổ chức hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo ...

 Đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao đơn vị soạn thảo đã chủ động, đề xuất, hoàn thành dự thảo đề án phát triển KHCN& đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí nhấn mạnh, Thanh Hóa luôn quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực KHCN và coi đây là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung của dự thảo Đề án. Trong đó lưu ý một số điểm cần thiết phải bổ sung vào Đề án, như: Nêu bật được thực trạng hoạt động KHCN của tỉnh trong giai đoạn vừa qua; sự cần thiết của việc xây dựng Đề án đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, của khu vực và cả nước nói chung.

Phần tên Đề án cần rõ 02 nội dung cụ thể đó là, phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo. Phần mục tiêu, cần rà soát lại theo Nghị quyết của Trung ương và kết luận của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Mục tiêu cụ thể cần rà soát lại, dựa trên cơ sở đã có của giai đoạn này để làm căn cứ đánh giá cho giai đoạn sau. Phần đánh giá thực trạng phải bám vào các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: Đề án phát triển KHCN giai doạn 2016 - 2020; ứng dụng công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - kỹ thuật giai đoạn 2016 - 2020. Về phần phương hướng, nhiệm vụ, đồng chí gợi ý Đề án cần xây dựng theo quan điểm phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh. Chuyển đổi mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu. Xây dựng các cơ chế đặc thù có tính chất đột phá. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&CN tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo UBND tỉnh./.

 

<

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ngân hàng...(23/01/2021 5:06 CH)

UBND tỉnh Thanh Hóa làm việc trực tuyến với Tập đoàn AVG Capital Partners về đầu tư Dự án tổ hợp...(23/01/2021 11:03 SA)

Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm việc với tỉnh Thanh Hóa.(22/01/2021 5:57 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tình hình thực hiện dự án Trung tâm Công nghệ thông...(21/01/2021 7:16 SA)

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Giao thông vận tải.(20/01/2021 7:18 SA)

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các nhà đầu tư Đài Loan về đề xuất Dự án Khu nông...(18/01/2021 3:59 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh thăm một số mô hình vườn cây ăn quả và khảo sát chiến khu Ngọc Trạo trên địa...(15/01/2021 8:52 CH)

Hội nghị tổng kết ngành Khoa học Công nghệ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.(15/01/2021 3:36 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°