Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách 2020

Đăng ngày 04 - 01 - 2020
100%

Ngày 03/01/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã nhấn mạnh thêm những nét chính về tình hình và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2019. Đồng thời khẳng định, mục tiêu đặt ra cho năm 2020 là rất cao, vì vậy đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương có những giải pháp cụ thể, cùng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh. Mỗi sở, ban, ngành, địa phương cần làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; đưa ra được những kiến nghị, đề xuất với tỉnh để cùng thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trên cơ sở nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thanh Hóa về các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, UBND tỉnh đã cụ thể hóa kế hoạch hành động với 11 nhóm nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng an - ninh. Kèm theo kế hoạch hành động và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh giao các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện 15 chỉ tiêu cụ thể.

Cũng tại hội nghị, đại diện các sở, ngành của tỉnh tham gia nhiều nội dung quan trọng, như: Hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và báo cáo một số giải pháp trọng tâm bảo đảm hoàn thành mục tiêu thành lập mới doanh nghiệp năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính... Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao trong năm 2020. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày kế hoạch giải phóng mặt bằng của UBND tỉnh và các giải pháp thực hiện...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị đã có 15 đồng chí, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố có ý kiến thảo luận. Các ý kiến đều thống nhất cao với tinh thần kế hoạch của tỉnh, đồng thời bày tỏ quyết tâm cao trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo các địa phương cũng tập trung thảo luận về những khó khăn, thuận lợi và giải pháp thực hiện một số chỉ tiêu về giải phóng mặt bằng, tích tụ tập trung đất đai và thu hút đầu tư và vấn đề về chỉ tiêu giảm nghèo…

Phát biểu chỉ đạo tạo hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của UBND tỉnh trong triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh Thanh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay trong những ngày đầu của năm 2020.

Đồng chí đánh giá cao sự đổi mới, cụ thể, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm trong việc xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 của UBND tỉnh, biểu dương tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao khi tham gia ý kiến của các địa phương tại hội nghị và coi đây là tín hiệu tích cực báo hiệu cho sự thành công trong thực hiện các nhiệm vụ của năm 2020.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019, Thanh Hóa đã đạt được những thành công rất lớn. Từ những thành công đó, UBND các cấp, các ngành, các đơn vị phải tiếp tục nghiên cứu, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh bài học về kêu gọi, thu hút đầu tư và quyết liệt trong triển khai các dự án lớn, bài học về xác định đúng đường hướng, quyết liệt, quyết tâm, linh hoạt sáng tạo, tìm mọi cách vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí lưu ý, bên cạnh những kết quả, thành tựu của năm 2019, các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị cũng cần phải tiếp tục phân tích, mổ xẻ, phân loại những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ các nguyên nhân, nhìn thẳng vào trách nhiệm của tập thể cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu để khắc phục cho được trong năm 2020.

Việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng chí nhấn mạnh, có thể xảy ra tư tưởng cuối nhiệm kỳ, dẫn đến hành động cầm chừng, dễ giải quyết công việc kiểu chung chung, an bài. Do vậy, công tác điều hành nhiệm vụ của UBND tỉnh và các ngành, các cấp phải tập trung cao nhất, tuyệt đối không để tư tưởng này tồn tại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu báo cáo tại hội nghị.

Về các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, đồng chí cho rằng, UBND tỉnh đã cụ thể hóa thành những kế hoạch cụ thể, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, như: Phải lựa chọn được những nhiệm vụ quan trọng nhất để triển khai nhằm tạo sự lan tỏa và chuyển biến chung; rà soát, đánh giá lại tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu, nếu đã hoàn thành thì phấn đấu ở mức cao hơn nữa, những chỉ tiêu chưa hoàn thành phải tìm cách hoàn thành bằng được, không được phép nợ chỉ tiêu.

Riêng chỉ tiêu huy động vốn cho đầu tư phát triển với tổng nguồn dự kiến khoảng 157.000 tỷ đồng, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh, phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được mục tiêu; phải có giải pháp đủ mạnh, như: Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kêu gọi đầu tư, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư... Huy động vốn đầu tư phát triển cũng như thu hút đầu tư trong năm tới, cần chú trọng vào lĩnh vực giao thông – vận tải, hạ tầng cảng biển, bất động sản, hạ tầng du lịch...; chú trọng vào các địa bàn, như: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Khu Kinh tế Nghi Sơn... Cùng với đó, trong năm tới, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương cần phải chú ý công tác giải phóng mặt bằng; phải có quyết tâm cao để thực hiện 100% kế hoạch giải phóng mặt bằng tại các địa phương trong tỉnh; tăng cường xúc tiến đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Về nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn cũng cần được chú trọng hơn nữa, phấn đấu thu đạt hơn 30.000 tỷ trong năm 2020. Trong chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đưa nền kinh tế thích ứng được với những diễn biến khó lường của thị trường, thiên tai, dịch bệnh; tập trung thực hiện một số dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tạo đột phá cho giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, đồng chí chỉ đạo UBND tỉnh phải tiếp tục giữ vững các thành tích mảng văn hóa – xã hội, giải quyết được những bức xúc của nhân dân, chú trọng xây dựng hình ảnh, con người Thanh Hóa; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường; ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép, giảm thiểu tai nạn giao thông. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội cần tiếp tục được đảm bảo. Đồng thời, phải tập trung dẹp bỏ nạn tín dụng đen, các loại tội phạm, giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Nhiệm vụ trước mắt là điều hành, chỉ đạo, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội, duy trì sản xuất tốt, bảo đảm an ninh trật tự, giúp nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền cụ thể hóa trong chỉ đạo thực hiện các nhiện vụ được giao. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ xác định phương châm hành động của năm 2020 là: Sáng tạo - Kỷ cương - Tăng tốc - Về đích.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp thu ý kiến các huyện, thị xã, thành phố để rà soát, hoàn chỉnh giao nhiệm vụ cho các huyện. Đồng chí nhấn mạnh: trên cơ sở 11 hành động, 15 chỉ tiêu mà UBND tỉnh đã đề ra, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, giải pháp, giao nhiệm vụ và tổ chức triển khai chi tiết cho các phường xã, thị trấn, phòng ban xong trước ngày 10/01/2020.

Về chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020, UBND tỉnh xác định đây là năm tập trung cao cho chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ nên không xây dựng các chính sách mới. Đối với các chính sách đang thực hiện, cần có thời gian chuyển tiếp , UBND tỉnh sẽ  trình HĐND tỉnh gia hạn để đảm bảo tính liên tục của chính sách.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến các đại biểu ký giao ước thi đua.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương triển khai các giải pháp quyết liệt để giữ vững vị trí tỉnh đứng trong tốp đầu về giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể: đối với các dự án đã hoàn thành, có quyết toán được duyệt, phải giải ngân 100% vốn trước ngày 30/3; các dự án chuyển tiếp thì đến ngày 15/7 phải giải ngân đạt 70%; các dự án khởi công mới đến 31/8 giải ngân đạt 50%. Nếu chủ đầu tư giải ngân chậm do nguyên nhân chủ quan, phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và sẽ thực hiện điều chuyển vốn cho dự án khác.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nỗ lực, quyết tâm cao, thi đua hoàn thành thắng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thanh Hóa về các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2020 với kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 – 2020, tạo đà cho giai đoạn tiếp theo phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn.

Tại hội nghị, cụm trưởng 18 cụm thi đua trong tỉnh đã ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020.

 

<

Tin mới nhất

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(18/09/2020 5:11 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.(18/09/2020 5:04 CH)

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.(10/09/2020 7:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung...(31/08/2020 3:59 CH)

Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19(28/08/2020 7:33 SA)

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(27/08/2020 6:33 SA)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2020.(25/08/2020 11:09 CH)

Khai trương hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của...(19/08/2020 11:09 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°