UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2019; ngày làm việc thứ 2.

Đăng ngày 24 - 09 - 2019
100%

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh bước vào ngày làm việc thứ 2 của phiên họp thường kỳ tháng 9/2019. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và các thành viên UBND tỉnh.

Trong ngày làm việc thứ 2, hội nghị tiếp tục nghe báo cáo về 2 bản dự thảo: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quy định tiêu chí về phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh do Sở Nội vụ trình bày.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp.

Sau khi thực hiện Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố; toàn tỉnh đã giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố. Đồng thời thực hiện theo tinh thần của Thông tư số 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ Nội vụ ban hành và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quy định tiêu chí về phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trên cơ sở cập nhật đầy đủ các quy định mới của Trung ương về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố là hết sức cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh việc tổ chức bộ máy thôn, tổ dân phố là rất quan trọng. Sau khi nghe báo cáo bản dự thảo và các ý kiến tại phiên họp; đồng chí đồng thuận về mặt chủ trương quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Song, bản dự thảo quy chế do Sở Nội vụ trình bày còn nhiều hạn chế chưa đi sâu vào quy định cũng như chức năng giới hạn trưởng thôn, ban lãnh đạo cấp thôn…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp, đồng thời phải có khảo sát tình hình thực tế cụ thể trên từng vùng, miền của tỉnh; hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp.

Cũng tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng đã đồng ý thông qua các chính sách hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và ban hành mức giá một số dịch vụ và mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác.

 

 

<

Tin mới nhất

Ngày làm việc thứ hai Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2020.(22/02/2020 10:16 SA)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 2 năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội giữ ổn định, dịch bệnh...(21/02/2020 7:55 SA)

Đoàn công tác tỉnh Hà Nam thăm và làm việc tại Thanh Hóa.(04/02/2020 4:59 CH)

Thủ tướng: Chống dịch như chống giặc!(27/01/2020 9:37 CH)

Lời chúc Tết xuân Canh Tý của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng (25/01/2020 9:04 SA)

Phó Thủ tướng Thường trực: Đưa Thanh Hóa thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030(15/01/2020 8:18 SA)

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.(04/01/2020 7:53 CH)

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách 2020(04/01/2020 7:28 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°