Thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phố Minh Trại, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa

Đăng ngày 08 - 07 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành(25/05/2020 9:49 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành(21/05/2020 1:52 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(19/05/2020 11:24 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(15/05/2020 3:00 CH)

Thông báo đấu giá 01 xe ô tô Lexus GX 470 của UBND thị xã Bỉm Sơn(15/05/2020 2:50 CH)

Thông báo đấu giá 01 xe ô tô con Mitsubishi của UBND huyện Thọ Xuân(15/05/2020 2:37 CH)

Thông báo đấu giá 01 xe ô tô con Toyota Camry của UBND huyện Thọ Xuân(15/05/2020 2:34 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(13/05/2020 9:48 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°