Thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: đường giao thông nối TL.514 và QL47C huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT)

Đăng ngày 02 - 07 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư phường...(29/07/2020 10:28 CH)

Thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở...(03/07/2020 2:42 CH)

Thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư...(23/06/2020 10:00 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư An Lộc,...(09/04/2020 9:12 SA)

Thông báo hủy Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, Hồ sơ mời thầu và Danh sách nhà...(23/03/2020 8:24 SA)

Thông tin hủy kết quả sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư phía...(18/03/2020 2:52 CH)

Thông tin hủy kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư phía Tây Nam đường...(18/03/2020 11:22 SA)

Thông báo hủy thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư phía Tây...(18/02/2020 9:20 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°