Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị tham gia lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đất sét làm gạch tuynel tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn

Đăng ngày 28 - 06 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc(01/07/2019 6:46 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị tham gia lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đất...(28/06/2019 2:24 CH)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn(30/05/2019 7:44 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung(30/10/2018 10:22 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc(24/09/2018 2:25 CH)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống(29/08/2018 4:35 CH)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống(29/08/2018 4:33 CH)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy(24/08/2018 7:49 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°