Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị tham gia lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đất sét làm gạch tuynel tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn

Đăng ngày 28 - 06 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm,...(25/03/2020 10:40 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm,...(20/03/2020 11:19 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Tân...(20/03/2020 11:16 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại các xã: Hải...(20/03/2020 11:15 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại các xã: Hải...(20/03/2020 11:13 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Công ty Hưng Thịnh)(26/02/2020 8:51 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định(25/02/2020 10:13 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia(20/02/2020 9:14 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°