Thông báo bán đấu giá tài sản là tài sản của Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông 838, số 306, Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa

Đăng ngày 26 - 06 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành(25/05/2020 9:49 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành(21/05/2020 1:52 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(19/05/2020 11:24 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(15/05/2020 3:00 CH)

Thông báo đấu giá 01 xe ô tô Lexus GX 470 của UBND thị xã Bỉm Sơn(15/05/2020 2:50 CH)

Thông báo đấu giá 01 xe ô tô con Mitsubishi của UBND huyện Thọ Xuân(15/05/2020 2:37 CH)

Thông báo đấu giá 01 xe ô tô con Toyota Camry của UBND huyện Thọ Xuân(15/05/2020 2:34 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(13/05/2020 9:48 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°