Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019, tỉnh Thanh Hóa.

Đăng ngày 14 - 05 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019(17/02/2020 10:08 SA)

Công khai kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển đảo năm 2018 trên địa bàn...(18/09/2019 10:46 SA)

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019, tỉnh Thanh Hóa.(14/05/2019 10:21 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°