Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Đăng ngày 31 - 12 - 2019
100%

Ngày 31/12/2019, tiếp tục chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, đơn vị và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

 

Tại Hội nghị có 36 kiến nghị trực tiếp của 13 tỉnh, thành phố phát biểu và 366 kiến nghị bằng văn bản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp các ý kiến, báo cáo Thủ tướng để giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành có hạn định để trả lời các kiến nghị này.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu tại Hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá đây là sự kiện lớn với sự tham gia của 14 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, 10 đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, 60 đồng chí Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy và đông đủ Chủ tịch UBND tỉnh các địa phương, lãnh đạo các tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ

phát biểu tại Phiên họp (nguồn: chinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả khởi sắc về tình hình kinh tế xã hội năm 2019 mà đất nước ta đã đạt được, đồng thời tiếp thu và nhấn mạnh 4 bài học và 5 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu. Đó là: (1) phải kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử hơn 30 năm đổi mới và kết quả toàn diện đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; (2) tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; (3) tranh thủ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin báo chí để tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; (4) đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trở thành lực lượng nòng cốt để nâng cao năng lực nội sinh.

Về một số định hướng chỉ đạo điều hành năm 2020, Thủ tướng Chính phủ gợi mở các vấn đề cần tập trung sau: cần không ngừng đổi mới tư duy xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, tạo mọi thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giải phóng mọi năng lực sản xuất, tận dụng tốt các tiềm năng, thế mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát triển mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng. Có cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách thực chất, hiệu quả trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, nhất là đối với người đứng đầu, cần có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành sớm các Nghị quyết 01, 02 để ban hành ngay trong ngày đầu năm mới 2020 và ngay sau đó, các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai./.

 

<

Tin mới nhất

Đại hội Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết - Dân chủ - Năng động -...(28/05/2020 4:45 CH)

Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 đã từng bước...(23/05/2020 6:45 SA)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Thành phố Sầm Sơn.(20/05/2020 10:38 CH)

Thanh Hóa sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.(19/05/2020 5:00 CH)

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.(13/05/2020 2:37 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan khối Tư pháp.(07/05/2020 7:33 SA)

Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh...(29/04/2020 8:19 CH)

Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2020.(24/04/2020 10:35 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°