UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 12 năm 2019.

Đăng ngày 26 - 12 - 2019
100%

Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2019, do đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Theo đó, để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019; dự báo sát, đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 mà Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra; đồng thời tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020 và các nội dung chủ yếu gồm: (1) tập trung tổng kết tình hình thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển nhanh, bền vững; (3) cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai toàn diện các giải pháp thu hút đầu tư, khơi dậy mọi động lực cho phát triển; (4) phát triển đô thị và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; (5) tăng cường quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; (6) nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; (7) triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo; (8) xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; (9) triển khai các giải pháp về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; (10) tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; (11) đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; (12) nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó có 34 danh mục các kế hoạch, chương trình, đề án, quy hoạch lớn trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị cần xây dựng kế hoạch chi tiết, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà kế hoạch hành động của UBND tỉnh đã đề ra. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau: xây dựng kế hoạch 5 năm 2020 - 2025; hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công với các tiêu chí cụ thể; tổng kết các chương trình, khâu đột phá; hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh trước 15/01/2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở: đối với lĩnh vực nông nghiệp cần tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình về tích tụ đất đai, xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trong chăn nuôi, làm tốt công tác phòng chống thiên tai. Đối với lĩnh vực công nghiệp cần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định; tập trung giải quyết kịp thời các quan hệ lao động; quan tâm giải quyết vấn đề thị trường, các thủ tục về đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan. Chú trọng công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ứng dụng CNTT; tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, thành lập các đoàn kiểm tra; tiếp tục kiểm tra đôn đốc công tác GPMB. Cần quy định về mục tiêu giải ngân vốn đầu tư, phân công lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án; tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư. Về phát triển doanh nghiệp, đã có chỉ tiêu cụ thể cho từng huyện, thị xã, thành phồ; cần tăng cường đào tạo, có những cơ chế quản lý các hộ kinh doanh, đảm bảo công bằng hộ kinh doanh và Doanh nghiệp. Về phát triển đô thị, yêu cầu Sở Xây dựng phải xây dựng kế hoạch chi tiết; tham mưu vấn đề nước sạch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nước sạch. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện thu chi ngân sách, yêu cầu định kỳ hàng tháng giao ban. Cần nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, trong đó triển khai tốt đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ, giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên, khuyến khích mở các trường dạy nghề. Tiếp tục triển khai các kỹ thuật cao trong y tế, xây dựng tốt mô hình bệnh viện thông minh, thực hiện tốt chỉ tiêu về bảo hiểm y tế.

Về chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất nguyên tắc tập trung vào các đề án, chương trình, báo cáo có tính chất thường xuyên định kỳ trình HĐND tỉnh, dành thời gian kiểm tra, chỉ đạo, điều hành ở cơ sở; tập trung rà soát, tổng kết các cơ chế chính sách, chương trình trọng tâm, khâu đột phá giai đoạn 2015- 2020./.

 

<

Tin mới nhất

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch, bệnh...(08/05/2021 6:59 SA)

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về công tác phòng chống COVID-19.(08/05/2021 6:53 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Nghi Sơn(06/05/2021 11:18 CH)

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và...(29/04/2021 11:19 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(27/04/2021 4:10 CH)

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021.(26/04/2021 4:04 CH)

Gặp gỡ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(25/04/2021 2:42 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sử quán Hungary...(22/04/2021 4:34 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°