Bế mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII.

Đăng ngày 13 - 12 - 2019
100%

Ngày 12/12/2019, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII bước vào ngày làm việc thứ 3 để chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kì họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Toàn cảnh kỳ họp ngày làm việc cuối cùng.

Trước khi bước vào phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII về khắc phục hạn chế, yếu kém trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; về việc thống kê, xác định cụ thể vị trí, ranh giới giải quyết dứt điểm việc tranh chấp, lấn chiếm, xâm canh, chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn đất không đúng quy định của pháp luật tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, các công ty nông, lâm nghiệp  (hoàn thành trước ngày 30/3/2020); đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp và các ban quản lý rừng phòng hộ: việc tổ chức rà soát, xác định cụ thể tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2025; rà soát, thống kê, tổng hợp đầy đủ, chính xác số liệu về các hộ gia đình còn thiếu đất ở, đất sản xuất; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm, hạn chế, yếu kém trong quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã chất vấn trực đối với Giám đốc Sở Y tế về công tác quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, không ít cơ sở hoạt động sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho người bệnh. Giá một số loại thuốc tân dược chưa được kiểm soát theo đúng quy định của Nhà nước.

Chất vấn đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm, nhất là khu vực miền núi còn rất chậm, hiệu quả thấp, chưa đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu chất vấn tại kỳ họp.

Chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ngày 15-9-2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh còn chậm; nhất là, tình trạng ô nhiễm tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, các bãi chôn lấp rác thải chậm được xử lý, hoặc xử lý không dứt điểm; việc triển khai thực hiện chính sách xử lý rác thải sinh hoạt còn bất cập, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Chiều cùng ngày, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, làm rõ thêm những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm; nhấn mạnh về trách nhiệm của các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề mà HĐND tỉnh và cử tri quan tâm, chất vấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề tại kỳ họp.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết, quyết nghị 25 nghị quyết được trình trong kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Thanh Hoá đạt được trong năm 2019; phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu, phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với tỉnh ta trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020; ngoài những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, đồng chí nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: các cấp, các ngành, từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 – 2020; triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để giá trị sản xuất ngành nông nghiệp có sự tăng trưởng cao; khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu bế mạc kỳ họp.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của 25 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, đồng chí lưu ý UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các văn bản này đi ngay vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua.

Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh, ngay sau kỳ họp này, chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm, đặc biệt là những nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn thực hiện nghiêm túc cam kết đã hứa tại buổi trả lời chất vấn, để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

 

<

Tin mới nhất

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(18/09/2020 5:11 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.(18/09/2020 5:04 CH)

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.(10/09/2020 7:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung...(31/08/2020 3:59 CH)

Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19(28/08/2020 7:33 SA)

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(27/08/2020 6:33 SA)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2020.(25/08/2020 11:09 CH)

Khai trương hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của...(19/08/2020 11:09 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°