Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông tại huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn.

Đăng ngày 06 - 11 - 2019
100%

Sáng ngày 06/11/2019, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông 2019 - 2020 tại huyện Nga Sơn và huyện Hậu Lộc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đoàn công tác thăm tình hình sản xuất vụ Đông tại huyện Nga Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Nga Sơn; vụ Đông 2019 - 2020, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 1.879,6 ha. Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện đã xây dựng phương án sản xuất vụ Đông làm căn cứ để các địa phương thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung đôn đốc, hướng dẫn người dân đẩy mạnh sản xuất vụ Đông. Huyện cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với diện tích sản xuất tập trung, quy mô lớn, các cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao. Tính đến ngày 5/11/2019, toàn huyện đã gieo trồng được khoảng 1.333 ha, đạt 70,8% kế hoạch.

Còn tại huyện Hậu Lộc, kế hoạch sản xuất vụ Đông 2019 - 2020 được địa phương triển khai thực hiện sớm. Nhiều giải phát nhằm đẩy mạnh sản xuất vụ Đông đã được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Đáng chú ý, năm nay huyện đã liên kết với 10 doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Tính đến ngày 5/11/2019, toàn huyện đã gieo trồng được 2.531/2.600 ha, đạt 97,3% kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền

thăm mô hình sản xuất vụ Đông tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn.

Sau khi trực tiếp đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông tại các cánh đồng của 2 huyện Nga Sơn và huyện Hậu Lộc; nghe báo cáo từ các địa phương cũng như các ngành liên quan; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác sản xuất vụ Đông tại 2 huyện Nga Sơn và huyện Hậu Lộc, nhất là trong công tác chỉ đạo sản xuất và nhân rộng mô hình, diện tích liên kết sản xuất vụ Đông.

Đoàn công tác thăm và kiểm tra tình hình sản xuất

vụ Đông tại xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc.

Đồng chí nhấn mạnh, tính đến nay, tình hình sản xuất vụ Đông trên toàn tỉnh đã  gieo trồng được 42.707 ha, đạt 85,4% kế hoạch. Để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng chí yêu cầu các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là tại 2 huyện Nga Sơn và huyện Hậu Lộc cần tiếp tục tập trung chỉ đạo nhằm đẩy mạnh sản xuất vụ Đông.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho  các Hợp tác xã và các hộ dân trong quá trình tổ chức sản xuất. Lưu ý các vấn đề hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình trồng và chăm sóc cây trồng của người dân phù hợp với điều kiện sản xuất và từng loại cây trồng. Quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống thủy lợi; tổ chức làm thủy lợi mùa khô nhằm phục vụ sản xuất và phòng, chống lụt bão. Đối với vấn đề liên kết sản xuất, cần tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết đạt hiệu quả kinh tế cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền

kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí cũng giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lên kế hoạch tổ chức cuộc họp giao ban về công tác sản xuất vụ Đông 2019 - 2020 trên toàn tỉnh tại 1 địa phương Thọ Xuân hoặc Yên Định trong tuần tới.

 

<

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại các...(23/01/2020 10:07 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020...(17/01/2020 8:38 SA)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH Đầu tư...(16/01/2020 8:01 CH)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, Nga Sơn(16/01/2020 7:57 CH)

Cục Thuế tỉnh tổng kết công tác năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2020.(09/01/2020 3:23 CH)

Xây dựng phương án bàn giao rừng đặc dụng, rừng phòng hộ (08/01/2020 1:25 CH)

Sở Xây dựng tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020.(08/01/2020 11:32 SA)

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai tổng kết năm 2019, triển khai...(08/01/2020 11:25 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°