Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đăng ngày 02 - 11 - 2019
100%

Sáng ngày 01/11/2019, đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự Hội nghị.

Đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu được nghe giới thiệu một số nội dung quan trọng trong triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia, như: Tổng quan và lợi ích của Cổng dịch vụ công quốc gia; hệ thống xác thực và thanh toán trực tuyến; lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và giới thiệu một số quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC); hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia của bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, Cổng dịch vụ công quốc gia là một địa chỉ duy nhất để người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin TTHC, trạng thái, hồ sơ và các vấn đề trong thực hiện TTHC; qua đó giúp người dân, doanh nghiệp quản lý thông tin, giảm thông tin, giấy tờ cần cập nhật, nộp cho cơ quan Nhà nước… Đồng thời, giúp các cơ quan Nhà nước chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; hạn chế đầu tư dàn trải, cung cấp các nền tảng dữ liệu dùng chung; tăng cường giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế lãng phí, tham nhũng, tiêu cực… Để thực hiện Cổng dịch vụ công quốc gia, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm, như: Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC…

            Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định, việc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia là một nhiệm vụ lớn mà bộ, các địa phương đang triển khai tích cực để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị các bộ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia; đặc biệt là sớm hoàn thiện các văn bản, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng giao diện trang chủ của Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với Văn phòng Chính phủ, cần sớm rà soát cơ sở dữ liệu TTHC để phục vụ việc thực hiện Cổng dịch vụ công quốc gia…

Sau hội nghị trực tuyến của Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ triển khai công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp biết các nhóm dịch vụ sẽ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; giao Sở Thông tin và Truyền thông sớm đấu mối với các Bộ, ngành chuyên môn để cập nhật bổ sung một số thông tin phục vụ tích hợp dữ liệu TTHC với cổng dịch vụ công cấp tỉnh và tổ chức kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC từ CSDL quốc gia về TTHC với cổng dịch vụ công cấp Bộ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; giao Văn phòng UBND tỉnh phối phợp với các ngành rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai cung cấp dịch vụ công ./.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đối...(06/08/2020 7:32 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đối với các Dự án thuộc lĩnh...(05/08/2020 4:04 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi...(04/08/2020 5:05 CH)

UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng về kiểm tra tình hình an toàn giao thông,...(31/07/2020 3:07 CH)

UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường và...(30/07/2020 3:03 CH)

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 ngành Kế hoạch và Đầu tư.(28/07/2020 9:35 CH)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khảo sát tại Khu kinh tế Nghi Sơn(25/07/2020 8:21 CH)

Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc tại Thanh Hóa.(25/07/2020 1:35 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°