Thường trực UBND tỉnh họp nghe, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Đăng ngày 12 - 11 - 2019
100%

Sáng ngày 12/11/2019, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Thị Thìn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại Hội nghị.

      Tại hội nghị, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày tóm tắt đề xuất tiêu chí xác định những dự án quan trọng cần xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi quyết định, chấp thuận đầu tư (thay thế tiêu chí quy định tại Kết luận số 45-KL/TU ngày 19/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Theo đó, đơn vị soạn thảo đã đưa ra chi tiết một số nội dung giải trình việc đề xuất tiêu chí xác định những dự án quan trọng cần xin ý kiến BTV Tỉnh ủy trước khi quyết định, chấp thuận đầu tư để phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế.

Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo đề xuất tiêu chí các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh (bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, các nguồn vốn hợp pháp khác do tỉnh quản lý) để đề xuất HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trên cơ sở phân tích và ý kiến của các đơn vị có liên quan, đồng thời để tiếp tục tăng cường sự phân cấp quyết định chủ trương đầu tư theo tinh thần Luật Đầu tư công năm 2019, tạo tính chủ động cho UBND tỉnh trong quá trình xử lý công việc và theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 không quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lựa chọn Phương án 1 là các Dự án nhóm C được phân loại theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019 để báo cáo HĐND tỉnh xem xét. Theo đó, sẽ giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án nhóm C (được phân loại tại Điều 10, Luật Đầu tư công năm 2019), sử dụng vốn ngân sách tỉnh (bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, các nguồn vốn hợp pháp khác do tỉnh quản lý).

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo đề xuất tiêu chí xác định những dự án quan trọng cần xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi quyết định, chấp thuận đầu tư (thay thế tiêu chí quy định tại Kết luận số 45-KL/TU ngày 19/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Về dự thảo đề xuất tiêu chí các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh (bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, các nguồn vốn hợp pháp khác do tỉnh quản lý) để đề xuất HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất lựa chọn phương án 1. Giao đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị, khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến đối với 02 dự thảo: báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo. Đồng chí nhấn mạnh, nổi bật trong khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là hạ tầng giao thông, cảng biển, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghệ thông tin... Đồng chí giao các sở, ngành có liên quan tham gia ý kiến cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, xác định những kết quả lớn của ngành mình, định hướng thời gian tới, khẩn trương hoàn thiện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Đối với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, cần cập nhập số liệu chuẩn, đánh giá kỹ giai đoạn 3 năm thực hiện (2016 - 2020), trên cơ sở tiêu chí, đánh giá rõ những nổi bật và hạn chế, yếu kém. Yêu cầu các sở Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp hoàn thiện dự thảo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 15/11; sau đó Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại, hoàn chỉnh xin ý kiến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với dự thảo danh mục các dự án dự kiến khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 19 Dự án trọng điểm. Sau khi thảo luận, Hội nghị thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 11 Dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành đôn đốc, khẩn trương thực hiện các dự án để khởi công đúng tiến độ đề ra./.

 

<

Tin mới nhất

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(18/09/2020 5:11 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.(18/09/2020 5:04 CH)

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.(10/09/2020 7:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung...(31/08/2020 3:59 CH)

Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19(28/08/2020 7:33 SA)

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(27/08/2020 6:33 SA)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2020.(25/08/2020 11:09 CH)

Khai trương hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của...(19/08/2020 11:09 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°