Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ lần thứ 2, năm 2019.

Đăng ngày 02 - 10 - 2019
100%

Chiều ngày 01/10/2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ lần thứ 2, năm 2019 để nghe báo cáo và xét duyệt cho ý kiến khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020; xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019; xét danh hiệu cơ quan, đơn vị kiểu mẫu năm 2019; xét khen thưởng cho các doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân.

Đồng chí Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và các thành viên trong Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho ý kiến tại hội nghị.

Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020, gồm: Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 5 tập thể; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 xã, 1 bản và 3 cá nhân; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 1 huyện, 3 xã; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể thuộc khối sở, ngành, 3 huyện, 23 xã, 55 thôn, 116 hộ gia đình, 144 cá nhân và 6 doanh nghiệp.

Trong nội dung xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xét, đề nghị khen thưởng năm học 2018 - 2019, như sau: Tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho trường Trung học phổ thông Lương Đắc Bằng, huyện Hoằng Hóa; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 tập thể; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 9 tập thể và 3 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể và 21 cá nhân; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 45 cá nhân.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã xét, bỏ phiếu Danh hiệu cơ quan, đơn vị kiểu mẫu cho 217 tập thể.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đánh giá cao sự thống nhất, đánh giá khách quan của các thành viên trong Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh trong việc bình chọn, xét duyệt, bỏ phiếu cho các danh hiệu thi đua. Đồng thời, lưu ý Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn phát biểu kết luận hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến về các tiêu chí, danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được xét khen thưởng nhân dịp ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2019. Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trên cơ sở ý kiến thảo luận tại hội nghị và căn cứ theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND của UBND tỉnh rà soát lại danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được xét khen thưởng lần này; đồng thời xem xét điều chỉnh lại một số tiêu chí, trong đó cần phân loại thành từng nhóm tiêu chí đánh giá chấm điểm phù hợp với tình hình hoạt động cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa; khẩn trương hoàn chỉnh lại bản danh sách phù hợp để Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xem xét, bỏ phiếu thông qua và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

 

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.(19/02/2020 8:35 CH)

Hội nghị bàn các giải pháp hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế của...(18/02/2020 4:50 CH)

Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.(14/02/2020 4:37 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19.(14/02/2020 2:39 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh họp giao ban về công tác phòng chống dịch virus Corona (nCoV).(11/02/2020 10:14 CH)

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới.(05/02/2020 1:54 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý người Trung Quốc trên địa...(04/02/2020 10:26 SA)

Công khai và lấy ý kiến nhân dân đề nghị phong tặng danh hiệu " Anh hùng lao động " thời kỳ đổi mới(04/02/2020 9:04 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°