Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 10 - 10 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm Đề án "An ninh lương lực quốc gia đến năm 2020".(18/03/2020 4:38 CH)

Tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.(13/01/2020 3:56 CH)

Công an tỉnh Thanh Hoá tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.(28/12/2019 2:07 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ tuyển quân năm 2020.(13/12/2019 5:56 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý III và phương hướng nhiệm...(17/10/2019 2:36 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa(10/10/2019 6:58 SA)

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019(19/09/2019 8:40 CH)

Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống...(01/08/2019 11:01 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°