Gia hạn thời gian bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân (lần 3)

Đăng ngày 10 - 10 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đính chính phụ lục đính kèm tại thông báo số 37/TB-ĐGLS ngày 05/5/2020(25/05/2020 9:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc; xã Triệu Thành,...(25/05/2020 9:33 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Đồng Thịnh, Quang Trung, Mỹ Tân, Phùng Minh,...(25/05/2020 9:31 SA)

Thông báo đính chính thông tin Thông báo bán đấu giá tại xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa(22/05/2020 2:39 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc(22/05/2020 7:50 SA)

Thông báo lùi thời gian tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc(21/05/2020 1:51 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh(21/05/2020 1:50 CH)

Thông báo tiếp tục xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tài...(19/05/2020 11:22 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°