Thông báo mời sơ tuyển đối với dự án đầu tư cơ sử dụng đất dự án Khu dân cư mới Diêm Phố, xã Hưng Lộc, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc

Đăng ngày 23 - 01 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo thông tin mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất dự án Khu dân...(15/04/2020 4:46 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư xã...(15/04/2020 4:45 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư và...(15/04/2020 4:43 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân...(15/04/2020 4:32 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô...(14/04/2020 4:02 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân...(14/04/2020 4:00 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô...(14/04/2020 3:57 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân...(09/04/2020 8:44 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°