Thông báo mời sơ tuyển đối với dự án đầu tư cơ sử dụng đất dự án Khu dân cư mới Diêm Phố, xã Hưng Lộc, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc

Đăng ngày 23 - 01 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án khu dân cư phường Đông Hương, thành phố...(21/10/2019 9:07 SA)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư phía...(27/03/2019 3:19 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Phường Quảng...(19/02/2019 10:55 SA)

Thông báo mời sơ tuyển đối với dự án đầu tư cơ sử dụng đất dự án Khu dân cư mới Diêm Phố, xã Hưng...(23/01/2019 1:01 CH)

Thông báo mời sơ tuyển (Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất) dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường...(31/10/2018 10:01 SA)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu thương mại và dân cư lô A-TM3,...(24/10/2018 2:52 CH)

Thông báo mời sơ tuyển đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, Dự án: Khu đô thị thị trấn Lam Sơn,...(21/09/2018 3:00 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.(22/06/2018 1:33 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°