Thông báo mời sơ tuyển đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, Dự án: Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 1)

Đăng ngày 21 - 09 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo thông tin mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất dự án Khu dân...(15/04/2020 4:46 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư xã...(15/04/2020 4:45 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư và...(15/04/2020 4:43 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân...(15/04/2020 4:32 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô...(14/04/2020 4:02 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân...(14/04/2020 4:00 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô...(14/04/2020 3:57 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân...(09/04/2020 8:44 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°