Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Đăng ngày 11 - 09 - 2018
100%

Sáng ngày 11/9/2018, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính với các điểm cầu đại phương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Những năm qua, cùng với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ nực của các bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai đồng bộ góp phần tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để thực hiện chủ trương chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa các cấp; quy định rõ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia và xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung, thống nhất cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; quy định việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước để đánh giá khoa học, công khai… tiếp tục thực hiện nhất quán cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính bằng việc cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị các ngành, địa phương đã phát biểu làm rõ hơn những nhiệm vụ được nêu trong Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch trong năm 2018 và hàng năm, đồng thời nêu những kinh nghiêm, giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nhấn mạnh về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin, thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan...

Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực

phát biểu kết luận tại Hội nghị (nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn)

Phát biểu tại Hội nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực trong cải cách hành chính của các bộ, ngành, các địa phương trong thời gian qua. Thời gian giải quyết các thủ tục ở hầu khắp các nơi đều được rút ngắn, thủ tục đơn giản hơn nhiều, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh... Tuy nhiên, công tác giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều địa phương, đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung đề ra các giải pháp tháo gỡ và nâng cao chất lượng hoạt động và giải quyết TTHC, các giải pháp tổ chức, vận hành Trung tâm Hành chính công, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, phát huy cao nhất vai trò của cán bộ công chức được cử ra làm việc tại bộ phận một cửa, tránh tình trạng công chức bộ phận một cửa như là văn thư cấp cao như trước đây. Đề ra các giải pháp triển khai xây dựng và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin và cung ứng dịch vụ công trực tuyến, vai trò của các bộ, ngành có liên quan trong quản lý, vận hành, xây dựng các hệ thống này.

Phát biểu ngay sau Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu. Theo đó, đồng chí yêu cầu cần tập trung vào những nội dung sau: khẩn trương triển khai thực hiện tốt chỉ đạo theo Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; kiện toàn nhân sự tại bộ phận 1 cửa các cấp; giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu hình thức trả kết quả hành chính qua SMS, các phương tiện liên lạc khác; đồng thời nghiên cứu đưa các thủ tục hành chính liên quan đến ngành thuế, hải quan... qua Trung tâm hành chính công; nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới phương châm 4 "tại chỗ" (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả).../.

 

<

Tin mới nhất

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm...(01/10/2018 2:23 CH)

Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.(11/09/2018 3:53 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...(27/08/2018 8:11 CH)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018(25/01/2018 10:22 SA)

Thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh(24/11/2017 1:31 CH)

Kiểm soát TTHC ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản.(24/04/2017 6:48 SA)

Thanh Hóa: Ban hành Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi...(29/03/2017 12:51 CH)

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành...(21/02/2017 7:13 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°