Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Đăng ngày 27 - 08 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm...(01/10/2018 2:23 CH)

Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.(11/09/2018 3:53 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...(27/08/2018 8:11 CH)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018(25/01/2018 10:22 SA)

Thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh(24/11/2017 1:31 CH)

Kiểm soát TTHC ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản.(24/04/2017 6:48 SA)

Thanh Hóa: Ban hành Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi...(29/03/2017 12:51 CH)

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành...(21/02/2017 7:13 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°