Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Thọ Tiến, huyện Thọ Xuân

Đăng ngày 14 - 08 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát(03/07/2020 2:32 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định(16/06/2020 3:27 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (16/06/2020 3:17 CH)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm,...(25/03/2020 10:40 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm,...(20/03/2020 11:19 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Tân...(20/03/2020 11:16 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại các xã: Hải...(20/03/2020 11:15 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại các xã: Hải...(20/03/2020 11:13 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°