Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, Dự án: Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Đăng ngày 29 - 06 - 2018
100%

- Tên dự án: Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

- Bên mời thầu: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường GPMB): 4.190 tỷ đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn một trăm chín mươi tỷ đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 05 năm (kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng).

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Dự kiến Quý III năm 2018.

 

<

Tin mới nhất

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phường...(24/07/2020 11:18 SA)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở...(22/07/2020 3:13 CH)

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị mới...(10/07/2020 9:50 SA)

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư thương...(08/07/2020 9:39 SA)

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư...(03/07/2020 2:36 CH)

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị...(24/06/2020 9:41 SA)

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư phường...(19/03/2020 3:58 CH)

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất: Dự án xây dựng, quản lý kinh doanh...(11/11/2019 10:01 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°