Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Đăng ngày 22 - 06 - 2018
100%

Tên bên mời thầu: UBND thị xã Bỉm Sơn.

Địa chỉ:  Số 28, Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Điện thoại: 0237.824.207                        -        Fax: 0237.825.355

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với nội dung sau:

1. Tên bên mời thầu: UBND thị xã Bỉm Sơn.

2. Nội dung chính của dự án:

- Tên dự án: Khu dân cư phố chợ tại Khu nội thị số 2 – Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất thực hiện dự án: Thuộc xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.

- Tổng diện tích sử dụng đất:

Tổng diện tích thực hiện dự án là 246.868,8 m2, trong đó: diện tích đất ở mới là 90.069,0 m2 , diện tích đất cây xanh mặt nước, thể dục thể thao là 42.363,0 m2, diện tích đất giao thông tĩnh là 5.279,0 m2, diện tích đất công cộng là 12.656,0 m2, diện tích đất giao thông – hạ tầng kỹ thuật là 88.648,8 m2, diện tích đất taluy do san nền là 7.853,0 m2.

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (đã bao gồm chi phí bồi thường, GPMB):  325,3  tỷ đồng.

- Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng theo yêu cầu của HSMST.

3. Hình thức: Sơ tuyển quốc tế.

4. Thời gian phát hành HSMST: từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/6/2018 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 26/7/2018 (trong giờ làm việc hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSMST:

- Tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMST: UBND thị xã Bỉm Sơn.

- Địa chỉ:  Số 28, Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

- Điện thoại: 0237.824.207          -        Fax: 0237.825.355

6. Giá bán 01 bộ HSMST: 10.000.000đ (Mười triệu triệu đồng chẵn).

7. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 26/7/2018.

8. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự sơ tuyển sẽ được mở công khai vào 08 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 26/7/2018 tại UBND thị xã Bỉm Sơn - Số 28, Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

UBND thị xã Bỉm Sơn kính mời đại diện các nhà đầu tư nộp Hồ sơ dự sơ tuyển tới tham dự lễ mở Hồ sơ dự sơ tuyển vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

(Kích vào đây để xem Phiếu đăng ký thông báo mời sơ tuyển)

Thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào đề nghị của bên mời thầu. Thông tin chính thức được đăng tải trên http://thongtindauthau.com.vn và http://muasamcong.mpi.gov.vn

 

 

<

Tin mới nhất

Thông báo thông tin mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất dự án Khu dân...(15/04/2020 4:46 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư xã...(15/04/2020 4:45 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư và...(15/04/2020 4:43 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân...(15/04/2020 4:32 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô...(14/04/2020 4:02 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân...(14/04/2020 4:00 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô...(14/04/2020 3:57 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân...(09/04/2020 8:44 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°