Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

Đăng ngày 10 - 04 - 2018
100%

Ngày 06//4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

<

Tin mới nhất

Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên...(10/04/2018 8:15 SA)

Thanh Hóa: Ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc...(13/03/2018 9:33 SA)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA XI NGHIỆP GIAO THÔNG XÂY DỰNG CẨM THỦY(26/01/2018 9:26 SA)

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(21/09/2017 7:51 SA)

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao...(05/06/2017 9:51 SA)

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Các mỏ cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (01/09/2016 10:43 SA)

THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ AN KHU ĐẤT TRỤ SỞ BÁO THANH HÓA VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO THANH HÓA(20/05/2013 9:20 CH)

THÔNG BÁO KÊU GỌI NHÀ ĐẨU TƯ DỰ ÁN LÔ B-CT2 KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HƯƠNG THÀNH PHỐ THANH HÓA(06/05/2013 9:20 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°