Thanh Hóa: Ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 13 - 03 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên...(10/04/2018 8:15 SA)

Thanh Hóa: Ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc...(13/03/2018 9:33 SA)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA XI NGHIỆP GIAO THÔNG XÂY DỰNG CẨM THỦY(26/01/2018 9:26 SA)

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(21/09/2017 7:51 SA)

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao...(05/06/2017 9:51 SA)

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Các mỏ cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (01/09/2016 10:43 SA)

THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ AN KHU ĐẤT TRỤ SỞ BÁO THANH HÓA VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO THANH HÓA(20/05/2013 9:20 CH)

THÔNG BÁO KÊU GỌI NHÀ ĐẨU TƯ DỰ ÁN LÔ B-CT2 KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HƯƠNG THÀNH PHỐ THANH HÓA(06/05/2013 9:20 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°