Danh mục dự án có sử dụng đất mới cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018

Đăng ngày 01 - 10 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(31/12/2019 9:50 SA)

Danh mục dự án có sử dụng đất mới cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018(01/10/2018 2:19 CH)

Đăng tải thông tin về dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư: Dự án Quảng trường biển, trục...(01/10/2018 2:14 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°