Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 01 - 10 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm...(01/10/2018 2:23 CH)

Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.(11/09/2018 3:53 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...(27/08/2018 8:11 CH)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018(25/01/2018 10:22 SA)

Thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh(24/11/2017 1:31 CH)

Kiểm soát TTHC ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản.(24/04/2017 6:48 SA)

Thanh Hóa: Ban hành Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi...(29/03/2017 12:51 CH)

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành...(21/02/2017 7:13 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°