Điều chỉnh định hướng cấp nước đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đăng ngày 26 - 07 - 2017
100%

Ngày 25/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2643/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh định hướng cấp nước đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

<

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính...(11/10/2018 8:17 SA)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định...(27/08/2018 8:09 CH)

Công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn...(26/06/2018 1:10 CH)

Phê duyệt Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018(13/02/2018 8:37 SA)

Phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh...(26/01/2018 7:59 SA)

Kế hoạch thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo...(21/09/2017 7:48 SA)

Điều chỉnh định hướng cấp nước đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm...(26/07/2017 2:37 CH)

Phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định...(04/07/2017 2:47 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°