Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao thông Thanh Hóa.

Đăng ngày 05 - 06 - 2017
100%

Thực hiện Công văn số 3549/UBCK-QLCB ngày 01/6/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin về thoái vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao thông Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao thông Thanh Hóa tại Công văn số 52/ĐTNĐ-TC về công bố thông tin thoái vốn. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa xin đăng nội dung thông báo theo Công văn số 52/ĐTNĐ-TC nêu trên như sau:

<

Tin mới nhất

Quyết định giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và...(05/01/2024 3:35 CH)

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc với UBND tỉnh(31/10/2023 10:28 SA)

Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc...(15/10/2023 4:10 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công(08/09/2023 3:24 CH)

Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản(17/08/2021 2:18 CH)

Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên...(10/04/2018 8:15 SA)

Thanh Hóa: Ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc...(13/03/2018 9:33 SA)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA XI NGHIỆP GIAO THÔNG XÂY DỰNG CẨM THỦY(26/01/2018 9:26 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1971 người đã bình chọn
°
325 người đang online