Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Các mỏ cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 01 - 09 - 2016
100%

Ngày 31/8/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4097/STNMT-TNKS đề nghị đăng tải thông tin về đấu giá quyền khai thác các mỏ cát theo Thông báo số 269/TB-TTĐG ngày 31/8/2016 của Trung tâm bán đấu giá tài sản Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Thông báo số 269/TB-TTĐG nêu trên như sau:

     1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

     Các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

     2. Quyền khai thác khoáng sản: 06 mỏ cát cụ thể như sau:

Mỏ cát số 09 xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa; Mỏ cát số 10 xã Thọ Trường, mỏ cát số 11a  xã Xuân Lai, mỏ cát số 20 xã Thọ Hải, mỏ cát số 25 xã Thọ Lâm và xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân; Mỏ cát số 41 xã Quý Lộc, huyện Yên Định.

     (Chi tiết về mỏ cát theo Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa )

3. Giá khởi điểm:

- Mỏ cát số 09: 5.734.346.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm ba tư triệu, ba trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).

- Mỏ cát số 10: 3.089.880.000 đồng (Ba tỷ, không trăm tám chín triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng).

- Mỏ cát số 11a: 2.522.556.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm hai hai triệu, năm trăm năm sáu ngàn đồng).

- Mỏ cát số 20: 4.992.493.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm chín ba ngàn đồng).

- Mỏ cát số 25: 1.218.105.000 đồng (Một tỷ, hai trăm mười tám triệu, một trăm linh năm ngàn đồng).

- Mỏ cát số 41: 1.835.731.000 đồng (Một tỷ, tám trăm ba lăm triệu, bảy trăm ba mốt ngàn đồng).

4. Tiền đặt trước để tham gia đấu giá:

- Mỏ cát số 09: 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng).

- Mỏ cát số 10: 463.000.000 đồng (Bốn trăm sáu ba triệu đồng).

- Mỏ cát số 11a: 380.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu đồng)

- Mỏ cát số 20: 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng).

- Mỏ cát số 25: 183.000.000 đồng (Một trăm tám ba triệu đồng).

- Mỏ cát số 41: 275.000.000 đông (Hai trăm bảy lăm triệu đồng).

5. Phí hồ sơ mời đấu giá:

     Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ mời đấu giá (phí hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả).

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ mỏ cát, bán hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính tại Trung tâm bán đấu giá tài sản Thanh Hóa.

- Tham khảo hồ sơ mỏ cát: từ ngày 22/9/2016 đến hết ngày 28/9/2016.

- Bán hồ sơ mời đấu giá: từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 05/10/2016.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: từ ngày 06/10/2016 đến hết ngày 30/10/2016.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước

Khách hàng nộp hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá được Sở Tài nguyên - Môi trường và Trung tâm bán đấu giá tài sản Thanh Hóa xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định mới được nộp tiền đặt trước.

Thời gian nộp tiền đặt trước: dự kiến từ ngày 17/11/2016 đến hết ngày 21/11/2016 (trong giờ hành chính).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: dự kiến từ ngày 28/11/2016 đến ngày 29/11/2016.

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm bán đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác các mỏ cát nói trên xin liên hệ Trung tâm bán đấu giá tài sản Thanh Hoá – Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Khu đô thị mới Đông Hương, đường Đông Hương 2, TP.Thanh Hoá, ĐT: 037 3859453.

(Thông tin được đăng tải từ ngày 01 tháng 9 năm 2016)./.

<

Tin mới nhất

Quyết định giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và...(05/01/2024 3:35 CH)

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc với UBND tỉnh(31/10/2023 10:28 SA)

Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc...(15/10/2023 4:10 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công(08/09/2023 3:24 CH)

Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản(17/08/2021 2:18 CH)

Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên...(10/04/2018 8:15 SA)

Thanh Hóa: Ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc...(13/03/2018 9:33 SA)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA XI NGHIỆP GIAO THÔNG XÂY DỰNG CẨM THỦY(26/01/2018 9:26 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1971 người đã bình chọn
°
314 người đang online