Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 06 - 10 - 2015
100%

Ngày 05/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2890/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

<

Tin mới nhất

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°