Kế hoạch tái định cư

Đăng ngày 29 - 07 - 2009
100%


Tải tệp tin: 1248873432265.pdf

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM (EOI)(22/02/2010 6:58 CH)

INVITATION FOR SUBMISSION OF EXPRESSION OF INTEREST (EOI)(22/02/2010 6:58 CH)

Kế hoạch tái định cư(29/07/2009 7:35 CH)

Resettlement Plan(29/07/2009 7:35 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°