Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...