Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh HLC ban hành

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...