Ủy quyền cho UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...