Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Long, huyện Hà Trung

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...