Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...