Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...