Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...