Phê duyệt Phương án giá bán nước thô trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.

Ngày 04/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2839/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án giá bán nước thô trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...