Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ năm 2016.

Ngày 20/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ năm 2016

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...