Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 11453/UBND-CN ngày 05/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại 81 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5718/SXD-QLN ngày 07/10/2016 về việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 5718/SXD-QLN ngày 07/10/2016 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

2. Quy hoạch chi tiết: Đã được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt tại mặt bằng số 956/UBND-QLĐT ngày 08/6/2010.

3. Địa điểm xây dựng: Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

4. Diện tích, ranh giới khu đất:

Diện tích khu đất 3.687 m2; ranh giới như sau:

- Phía Đông Nam giáp: Kho bãi và dân cư;

- Phía Tây Nam giáp: Đường Trần Xuân Soạn;

- Phía Tây Bắc giáp: Đường Trường Thi;

- Phía Bắc và Đông Bắc giáp: Dân cư.

5. Mật độ xây dựng: 67,7%.

6. Quy mô đầu tư: Khối nhà chung cư cao 11 tầng + 02 tầng hầm (diện tích xây dựng 1.715 m2); Khối nhà chung cư cao 05 tầng (diện tích xây dựng 780 m2); Sân đường nội bộ và các công trình phụ trợ khác.

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 300,0 tỷ đồng.

8. Hiện trạng dự án: Đã thi công phần móng và 02 tầng hầm của khu chung cư cao 11 tầng.

9. Bồi thường, giải phóng mặt bằng: Khu đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

10. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp);

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có số vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản;

- Có vốn để ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư;

- Có vốn thuộc chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án;

- Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

11. Hồ sơ đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư;

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có chức năng kinh doanh bất động sản và vốn pháp định theo quy định của pháp luật;

- Bản sao chứng thực Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 02 năm gần nhất đã được kiểm toán; đối với doanh nghiệp mới thành lập (không có báo cáo tài chính năm gần nhất) thì phải được Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi doanh nghiệp tại thời điểm không quá 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

12. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

- Thời gian: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án. Sau thời hạn 30 ngày trên, Sở Xây dựng ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký, kể cả Đơn đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Sở Xây dựng Thanh Hóa, số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

(Thông tin được đăng tải từ ngày 12 tháng 10 năm 2016)./.