Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Ngày 24/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...