THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ AN KHU ĐẤT TRỤ SỞ BÁO THANH HÓA VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO THANH HÓA

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng Thanh Hoá tại Công văn số 1173/SXD-QLN ngày 13/5/2013 về việc đề nghị công bố thông tin mời thầu trên Website của UBND tỉnh Thanh Hoá về dự án Khu đất trụ sở Báo Thanh Hóa, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1173/SXD-QLN ngày 13/5/2013 nêu trên của Sở Xây dựng Thanh Hoá, cụ thể như sau:

1. Quy hoạch xây dựng:

Ngày 08/3/2013, UBND tỉnh có Văn bản số 1494/UBND-CN đồng ý cho phép quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng 2 lô đất trụ sở Báo Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV In báo Thanh Hóa tại số 03 và số 01 đường Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa thành đất nhà ở liền kề và chia lô.

2. Địa điểm, ranh giới và diện tích của khu đất:

          - Địa điểm: Số 03 và số 01 đường Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

          - Ranh giới:

          + Phía Bắc giáp: Đường Nguyễn Du;

          + Phía Nam giáp: Bưu điện tỉnh và khu dân cư hiện trạng;

          + Phía Đông giáp: Khu dân cư hiện trạng và đường Cao Thắng;

          + Phía Tây giáp: Khu dân cư hiện trạng.

          - Diện tích: 3.687,0 m2.

3. Các điều kiện về sử dụng đất:

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định.

4. Quy hoạch khu đất:

Tổng diện tích khu đất:                     3.687,0 m2.

Trong đó:

- Đất nhà ở liền kề, chia lô:               2.986,9 m2;

- Đất công trình công cộng:               700,1 m2;

5. Quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong.

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật: Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: San nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với nhà ở: Quản lý khai thác vận hành nhà ở sau khi đưa vào sử dụng theo đúng nội dung quy định trong Luật Nhà ở và Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

6. Điều kiện để được đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

- Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Website của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

- Đơn đăng ký tham gia phải gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) và Báo cáo tài chính gần nhất (tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký) được kiểm toán độc lập xác nhận (trừ các doanh nghiệp mới thành lập).

- Sau thời hạn 30 ngày trên, Sở Xây dựng ngừng việc tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án kể cả Đơn đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ tiếp nhận đơn đăng ký: Sở Xây dựng Thanh Hóa, số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

(Thông tin được đăng tải từ ngày 20 tháng 5 năm 2013)./.