THÔNG BÁO KÊU GỌI NHÀ ĐẨU TƯ DỰ ÁN LÔ B-CT2 KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HƯƠNG THÀNH PHỐ THANH HÓA

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng Thanh Hoá tại Công văn số 1003/SXD-QLN ngày 26/4/2013 về việc đề nghị công bố thông tin kêu gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Thanh Hoá về dự án Lô B-CT2 khu đô thị Nam Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1003/SXD-QLN ngày 26/4/2013 nêu trên của Sở Xây dựng Thanh Hoá, cụ thể như sau:

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Khu đô thị Nam Đông Hương TP Thanh Hóa được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu phía Nam đại lộ Lê Lợi, khu đô thị Đông Hương tại Quyết định số 4239/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011; Phê duyệt thiết kế đô thị Khu công trình hỗn hợp thuộc Khu đô thị Đông Hương, thành phố Thanh Hóa tại Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 17/12/2012.

2. Ranh giới và diện tích của khu đất:

          - Ranh giới: Phía Bắc giáp đường Đông Hương 1; Phía Đông giáp Lô BCT3; Phía Nam giáp đường Quy hoạch; Phía Tây giáp Lô BCT1.

- Diện tích: 20.535 m2.

3. Các điều kiện sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định.

4. Các chỉ tiêu quy hoạch. Gồm 03 lô (lô BCT2-1, lô BCT2-2 và BT2).

Các chỉ tiêu như sau:

a) Lô BCT2-1:  Diện tích 6.039,7m2, MĐXD 65%; Tầng cao công trình 07 tầng; Hệ số sử dụng đất 4,55 lần; Chức năng lô đất: Xây dựng công trình hỗn hợp.

b) Lô BCT2-2: Diện tích 5.189,8 m2, MĐXD 65%; Tầng cao công trình 09 tầng; Hệ số sử dụng đất 5,85 lần; Chức năng lô đất: Xây dựng công trình hỗn hợp.

c) Lô BT2: 6085,3m2; MĐXD 50%; Tầng cao công trình 03 tầng; Hệ số sử dụng đất 1,5 lần; Chức năng lô đất: Nhà ở biệt thự, nhà vườn.

5. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

 Khu đất đã giải phóng mặt bằng

6. Quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong.

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật: Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: San nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với nhà ở: Quản lý khai thác vận hành nhà ở sau khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định của Luật Nhà ở, Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

7. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

- Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Website của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

- Đơn đăng ký tham gia phải gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) và Báo cáo tài chính gần nhất (tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký) được kiểm toán độc lập xác nhận (trừ các doanh nghiệp mới thành lập).

- Sau thời hạn 30 ngày trên, Sở Xây dựng ngừng tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án kể cả Đơn đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ tiếp nhận đơn đăng ký: Sở Xây dựng Thanh Hóa, số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

 

(Thông tin được đăng tải từ ngày 06 tháng 5 năm 2013).