Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các mặt bằng thành phố Thanh Hóa

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...