Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 (mỏ đá vôi tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, diện tích 3,0 ha)

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...