Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024

Sáng ngày 02/02/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 của Trung ương - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới".

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, đại diện các sở, ban, ngành liên quan cùng dự tại điểm cầu UBND Thanh Hóa.

Báo cáo tại diễn đàn cho biết: Năm 2023 cả nước có khoảng 31,7 nghìn hợp tác xã (HTX), tăng 2.200 HTX so với năm 2022. Doanh thu bình quân gần 3,6 tỷ đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân người lao động đạt 56 triệu/người/năm. Tại Bình Phước, tính đến hết năm 2023 có 323 HTX, trong đó có 248 HTX đang hoạt động.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Những năm qua, các cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể đã được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong đó có các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ; hỗ trợ về đầu tư phát triển hạ tầng; hỗ trợ chế biến sản phẩm…

Nhìn chung, khu vực kinh tế tập thể cơ bản đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại diễn đàn, các đại biểu đều có chung nhận định: Phát triển kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là HTX luôn là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Kinh tế tập thể không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống thành viên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết hiệu quả như mong đợi.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Vì vậy, cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế tập thể; đổi mới tư duy, có tầm nhìn xa, tổ chức thực hiện bao trùm, tổng quát hơn; nỗ lực “bắt kịp, tiến cùng, vươn lên” với các thành phần kinh tế khác...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Nguồn ảnh: baochinhphu.vn)

Trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình chung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị khu vực kinh tế tập thể, HTX phải tự chủ động, nỗ lực thoát khỏi những rào cản, vướng mắc, tự vươn lên; chuyển hướng mạnh mẽ cả tư duy và hành động theo xu thế kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ; phát triển cả số lượng lẫn chất lượng; chú trọng nâng vốn, tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất…

Sau khi giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ sự tin tưởng khu vực kinh tế tập thể sẽ chuyển mình mạnh mẽ, phát triển bền vững và hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Xuân Nghĩa