Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung (diện tích 4,16 ha)

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...